poniedziałek, 30 kwietnia 2018

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Kocham te moje maleństwa :)

Kocham i nie oddam nikomu :)

Dziś tak przed wyjazdem na pożegnanie
 z mojej ulubionej kolekcji Ladies & Gentlemen
Dużo różnych farb od FinnabairPozdrawiam serdecznie :)
Dorota

sobota, 7 kwietnia 2018

Graphic 45 2018 Brand Ambassador Audition

Każdy kto bliżej mnie poznał, wie, 
że od kilkunastu lat moją największą miłością są papiery do scrapbookingu. 
Wiele papierów znanych i mniej znanych firm przeszło już przez moje ręce, 
niektóre zostały w nich na dłużej.
Jedną z tych, którymi zachwycam się od lat są papiery Graphic45
Za każdym razem jak tylko pojawią się w Polsce 
staram się kupić każdą kolekcję, choć nie zawsze się to udaje.

Specjalnie na dzisiejszy dzień - 
- stworzyłam 3 różne prace z 3 różnych kolekcji


Everyone who has met me closer knows that for the last dozen or so years
 my greatest love has been scrapbooking papers. 
Many papers of well-known and less known companies have already passed through my hands, 
some have been in them for a longer time.

One of those that I have been admiring for years are Graphic45 papers. 
Whenever they appear in Poland, I try to buy every collection, although it is not always possible.

Especially for today - 
  Graphic 45 Brand Ambassador Audition 2018
I created 3 different works from 3 different collections


Zdecydować się na konkretny projekt nie było łatwym zadaniem. 
Jestem kojarzona z kartkami i to była największa kiedyś moja miłość, 
która z czasem przeszła w albumy, gdzie zazwyczaj mogę pokazać pełną kolekcję. 
Zobaczcie zatem najpierw kartki, dzięki którym pokochałam scrapbooking.
3 kartki przygotowałam ze starszej kolekcji French Country, która tak bardzo kojarzy mi się właśnie z nadchodzącym latem.

To decide on a specific project was not an easy task. 
I'm associated with cards and it was my greatest love ever, 
which eventually turned into albums, where I can usually show the full collection. 
So take a look at the cards that made me love scrapbooking.

I have prepared 3 pages from the older French Country collection, 
which I associate so closely with the upcoming summer.


Z kolekcji Sherlock Holmes powstał już kiedyś duży album z pająkami, 
to był mój ulubiony projekt na Halloween ubiegłej jesieni :)

From the Sherlock Holmes collection there was once a big spider album, 
it was my favorite Halloween project last fall :)Na dziś przygotowałam z tej kolekcji mały album - tagownik.

For today I have prepared a small album from this collection - tag


I na koniec mini- albumik z mojej ulubionej kolekcji Fairie Dust. 
Na początku zamieściłam kilka zdjęć, 
które zrobiłam w trakcie pracy nad tym maleńkim albumikiem.
Najpierw przygotowałam papiery z kolekcji oraz kilka papierów do akwareli.


And finally a mini-album from my favorite collection of Fairie Dust. 
At the beginning I put a few photos that I made while working on this tiny album.

First, I prepared the papers from the collection and a few watercolors.


Papiery do akwareli pomalowałam a następnie wszystkie na przemian poprzyklejałam w albumiku

I painted over the watercolor papers and then all of them alternately glued in the album


Z papieru do scrapbookingu wycięłam różne elementy a następnie układałam
 proste kompozycje na kartach albumu, do tego celu wykorzystałam tez tekturki.

From scrapbooking paper, I cut out various elements and then arranged 
simple compositions on the album's pages, for this purpose I used also chipboards.


W ten sposób ozdobiłam wszystkie strony albumiku.
Do ozdobienia okładki użyłam sizalu oraz gazy i kwiatów dobranych kolorystycznie. Wszystko przykleiłam a przestrzenne elementy pomalowałam mieniącą się farbą.


In this way, I decorated all pages of the album.
To decorate the cover, I used a sisal and gauze and flowers matched in color. 
I glued everything and painted spatial elements with shimmering paint.


Zobaczcie gotowy album, maleństwo, 
które zmieści się w dłoni i możecie schować do torebki :)

See the finished album, the baby that will fit in your hand 
and you can hide it in your purse :)Jestem szczęśliwa móc tworzyć z tych wspaniałych papierów, 
z niecierpliwością wypatruję każdej nowej kolekcji.
Stać się częścią zespołu Graphic45 to moje wielkie marzenie od dawna.
Nadszedł czas kiedy może się ono spełnić.
Życzę szczęścia Wszystkim, którzy staną do tych eliminacji tak jak ja z nadzieją, 
że ich sen się spełni.
Powodzenia dla Wszystkich uczestników:)
Buziaki
Dorota


I am happy to be able to create these wonderful papers, 
I am looking forward to every new collection.
Becoming part of the Graphic45 team is my big dream for a long time.
The time has come when it can be fulfilled.
I wish you all the best who will stand up to these eliminations just like me, 
hoping that their dream will come true.
Good luck for all participants :)
Kisses
Dorota