czwartek, 16 lutego 2023

My sentimental journey

 • ENG I haven't been here for a long time 
 • and I have the impression that I only come by to write 
 • that I will be here more often. 
 • Recently I was looking for my cards with love in the background
 •  and it turned out that my blog is a mine of such cards.
 • It was a real sentimental journey...
 • Since I live in the USA, I try to be bilingual or even trilingual
 •  because of my friends in South America, 
 • so I will try to write posts at least in English..
 • Today I am posting something from my collection Desire
 • that took place a few months ago and 
 • I will really try to supplement this blog
 •  with my other previous and current works. 

 • PL Dawno mnie tu nie było i mam wrażenie, że wpadam tylko po to
 •  żeby napisać, że będę bywac tu częściej.
 •  Ostatnio szukałam moich kartek z miłością w tle i okazało się,
 •  że mój blog jest kopalnią takich kartek.
 • To była prawdziwa podróż sentymentalna..
 • Odkąd mieszkam w USA staram się być dwu a nawet trzy-języczna 
 • z uwagi na moich przyjaciół w Ameryce Południowej 
 • tak więc postaram sie pisać posty również po angielsku..
 • Dziś wstawiam coś z mojej kolekcji 
 • jaka miała miejsce kilka miesięcy temu
 •  i naprawdę postaram się uzupełnić tez tego bloga o inne moje prace wcześniejsze i bieżące.


1 komentarz: